ADANA TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ALGI ARAŞTIRMASI

Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Çukurova Kalkınma Ajansına “TR62/16/DFD/0063 ADANA TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ALGI ARAŞTIRMASI” adlı proje sunulmuş ve kabul edilmiştir. Proje hazırlık aşamasındadır. Proje kapsamında projenin tanıtımı ve projede elde edilecek olan sonuçlar “www.adanaturizmalgi.net” alan adlı web sitesinde yayınlanacaktır.

Türkiye birçok güzel özelliklere sahip olmasına rağmen ulusal ve uluslararası medyada sorunlu bir ülke olarak olumsuz imaj çizilmekte ve Türkiye’nin her yönden gelişmesi önlenmektedir. Sadece Adana’nın değil genel olarak Türkiye’nin olumsuz algısı olumluya çevrilmelidir. Olumsuz algının stratejik ve bütüncül olmayan yöntemlerle olumluya dönüşmesi beklenemez. Türkiye algı yönetiminde herhangi bir strateji belirlemediği ve gerekli önlemleri almadığı için sadece olumsuz özellikleri ön plana çıkması ile olumsuz algı oluşmaktadır. Türkiye’nin özündeki temel özellikler ön plana çıkarılarak ve farklılıkların zenginlik olarak değerlendirilmesi ile imaj algısı yeniden oluşturulmalıdır. Türkiye toplumunda güven ve pozitif düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Adana algısının olumlu yönde geliştirilebilmesine yönelik bir yol haritasının belirlenebilmesi için kentin ulusal ve uluslararası ölçekte nasıl algılandığının ortaya konması gerekmektedir. Adana'nın doğal, tarihsel, kültürel ve ekonomik alandaki niteliklerini bir bütün olarak ele alarak kentin farkındalığını ortaya koymak, tanıtım yetersizligi sorununa çözümler üretmek, kente ait bir kent kimliği olusturmak, katma deger yaratma gücü ve potansiyeli bulunan kentimize özgü değerleri, etkili ve stratejik adımlarla medyada doğru ifade edebilmek bu bağlamda bölge turizmini geliştirebilmek için "ADANA TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ALGI ARAŞTIRMASI" nı hazırlamak projemizin genel amacıdır.